ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

- KOMPLETNÁ REKONŠTRUKCIA NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE V
KOVARCIACH

- ODSTRÁNENIE AZBESTOVEJ STREŠNEJ KRYTINY Z KANCELÁRSKEJ BUDOVY V NITRE

- VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORU V OBCI KOVARCE

- DEMOLÁCIA A ODSTRÁNENIE BUDOVY ŠKOLSKEJ JEDÁLNE A LIKVIDÁCIA AZBSTU V OBCI KLAŠTOR POD ZNIEVOM

- LIKVIDÁCIA AZC STREŠNEJ KRYTINY PRE POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO V TURČIANSKEJ ŠTIAVNIČKE, NOVÝCH ZÁMKOCH A MYJAVE.

KAŽDOROČNÉ REALIZUJEME PRIBLIŽNE 250 ODSTRAŇOVANÍ AZC STREŠNEJ KRYTINY Z RODINNÝCH ODMOV PO CELOM SLOVENSKU

Untitled-5


PORADENSTVO A KONZULTÁCIE

Široký záber činnosti a kvalifikovaní personál s dlhoročnými skúsenostami Vám dokáže poradiť a profesionálne skonzultovať vaše požiadavky.

Kontakt